2018-02-12

DYREKCJA SZKOŁY

Dyrektor szkoły: Krzysztof Okliński
Wicedyrektor: Katarzyna Celińska
Kierownik Szkolenia Praktycznego: Dariusz Olszewski